Dodaj Ogłoszenie Kontakt Regulamin Rejestracja
InfoPodkarpackie Logo InfoPodkarpackie Logo
strony internetowe Rzeszów

Regulamin

 1. Podkarpacki Serwis Ogłoszeniowy dostępny pod adresem www.infopodkarpackie.pl jest platformą komunikacyjną do czasowego zamieszczania ogłoszeń dalej określany w tym regulaminie jako Serwis Ogłoszeniowy
 2. Osoba korzystająca z Serwisu Ogłoszeniowego określona jest mianem użytkownika,
 3. Użytkownik umieszczający ogłoszenie dobrowolnie podaje swoje dane, oraz wpisując je do zasobów Serwisu Ogłoszeniowego oświadcza, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i będzie go przestrzegał,
 4. Serwis ogłoszeniowy zastrzega sobie prawo do kontaktowania się i wysyłania informacji do Użytkownika na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, a Użytkownik wyraża na to zgodę.
 5. Użytkownik, który zamieszcza swoje dane zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, zmienianie, udostępnianie i opracowywanie udostępnionych danych przez Serwis Ogłoszeniowy
 6. Dane gromadzone przez Serwis Ogłoszeniowy będą udostępniane tylko i wyłącznie na stronach serwisu www.infopodkarpackie.pl oraz na serwisach partnerskich takich jak www.erz.pl, www.okf24.pl, www.imprezy-rzeszow.pl oraz w e-mailach wysyłanych przez Serwis Ogłoszeniowych,
 7. Serwis Ogłoszeniowy nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z zasobów Serwisu Ogłoszeniowego. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na stronach serwisu spoczywa na użytkowniku serwisu. Seriws ogłoszeniowy nie jest oferentem, a jedynie przestawia informacje o ofertach i oferentach,
 8. Informacje zawarte na stronach Serwisu Ogłoszeniowego www.infopodkarpackie.pl mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania,
 9. Prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie w serwisie www.infopodkarpackie.pl treści bądz materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione. Rozumiemy przez to między innymi materiały patentowe, chronione prawem autorskim, materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej wyznaniowej, itp., propagujących przemoc, łamiące zasady współżycia społecznego,
 10. Prezentowane na stronach Serwisu Ogłoszeniowego ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego
 11. Niedozwolone jest również reklamowanie lub oferowanie następujących towarów:
  • organów ludzkich,
  • broni,
  • narkotyków i materiałów pornograficznych,
  • towarów pochodzących z kradzieży,
  • towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego,
  • informacji na temat zarabiania w Internecie w oparciu o systemy piramidowe,
  • zarabiania poprzez odbieranie maili, itp.
  • towarów, które nie istnieją,
  • konkurencyjnych do prowadzonej przez Serwis Ogłoszeniowy działalności,
  • ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich,
  • towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich,
  • produktów farmakologicznych, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga przepisu lekarza,
 12. Rezerwujemy prawo do usunięcia ogłoszenia, które:
  • są umieszczone w nieodpowiedniej kategorii lub podkategorii,
  • informuję o zatrudnieniu w firmie/organizacji/przedsiębiorstwie, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informację pozwalające zidentyfikować daną firmę tj. pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby.,
  • obraża, oczernia, komentuje usługi, firmy, osoby
  • gdy ilość ogłoszeń umieszczonych przez jednego użytkownika jest wieksza niż 10, lub gdy ogłoszenie o podobnej treści jest już aktywne na stronach Serwisu Ogłoszeniowego,
  • są niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem,
 13. www.infopodkarpackie.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  • treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia,
  • zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
  • za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w Serwisie Ogłoszeniowym www.infopodkarpackie.pl zostaną wykorzystane,
  • funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje,
 14. Rezerwujemy prawo do:
  • usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie Ogłoszeniowym narusza postanowienia niniejszego regulaminu
  • uniemożliwienia Użytkownikowi pełnego korzystanie z Serwisu (tj. uniemożliwić zalogowanie, dodawanie ogłoszeń lub odpowiadanie na ogłoszenia), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu
  • modyfikowania niniejszego regulaminu,
  • czasowego przerywania pracy serwisu,
  • zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.